24 November 2022

< 1 min read

ฟันสบลึกคืออะไร และมีสาเหตุมาจากอะไร การจัดฟันใสแก้ไขปัญหาได้หรือไม่?

Răng cửa bị hô

ฟันสบลึกคืออะไร มีสาเหตุมาจากอะไร สามารถแก้ไข้ด้วยการจัดฟันใสได้หรือไม่?

ฟันสบลึก คือ ลักษณะของฟันที่ฟันบนมีลักษณะที่คร่อมฟันล่างมากเกินไป หรือกล่าวอีกทางหนึ่งได้ว่า ฟันล่างยื่นขึ้นไปด้านบนมากเกินไป ซึ่งโดยปกติแล้ว ฟันบนจะคร่อมฟันล่างเพียงเล็กน้อย หากสังเกตจากปลายฟันหน้าบนและปลายฟันหน้าล่างเทียบกันแล้ว ปกติปลายฟันหน้าบนจะคร่อมปลายฟันหน้าล่าง 1-3 มิลลิเมตรจะถือว่าเป็นการสบฟันที่อยู่ในช่วงปกติ

ฟันสบลึกสาเหตุมาจากอะไร?

การสบฟันลึกนั้นมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย เช่น กรรมพันธุ์ ความผิดปกติของกระดูกขากรรไกร พฤติกรรมการกลืนน้ำลาย หรือแม้กระทั้งการไม่ดูแลฟันน้ำนมดีเท่าที่ควร ก็สามารถส่งผลทำให้เกิดฟันสบลึกได้ เป็นต้น ซึ่งคนไข้แต่ละคน หรือแม้แต่พ่อแม่ผู้ปกครองสามารถสังเกตภาวะฟันสบลึกได้เองโดยใช้ตัวเลขของการสบฟันปกติที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

วิธีแก้ไขปัญหา ฟันสบลึก

Zenyumのメッセージ
อุปกรณ์จัดฟันใส Zenyum

การแก้ปัญหาการสบลึกของฟันถ้าหากเป็นกรณีที่มีสาเหตุมาจากฟัน ก็สามารถแก้ปัญหาโดยการจัดฟันได้ ยิ่งไปกว่านั้น ถ้าหากคนไข้เลือกที่จะจัดฟันใส โดยปกติแล้วการจัดฟันใสจะใช้เวลาเร็วกว่าจัดฟันแบบใส่ลวดประมาณ 3 เท่า ก็จะแก้ปัญหาการสบลึกได้เร็วขึ้น แต่ถ้าการสบลึกนั้นมีสาเหตุมาจากกระดูกขากรรไกร ก็มีความจำเป็นที่จะต้องมีการผ่าตัดร่วมกับการจัดฟัน

หมอไกด์

บทความโดย

ทพ. พงศกร อภิญสถานนท์
ทันตแพทย์ประจำศูนย์ทันตกรรมพีเอสเค

หมอไกด์

บทความโดย

ทพ. พงศกร อภิญสถานนท์
ทันตแพทย์ประจำศูนย์ทันตกรรมพีเอสเค

เริ่มต้นจัดฟันใส

เสริมความมั่นใจให้รอยยิ้ม

ประเมินฟัน ฟรี!

คุณอาจชอบ...

ภาษา

ฟันสบลึกคืออะไร และมีสาเหตุมาจากอะไร การจัดฟันใสแก้ไขปัญหาได้หรือไม่?

สงวนสิทธิ์

อุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์นี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการใช้งานทางการแพทย์ใดๆ (เช่น การตรวจหา การวินิจฉัย การตรวจสอบ การจัดการ หรือการรักษาทางการแพทย์หรือโรคใดๆ) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพใดๆ ที่ได้รับผ่านอุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์นี้ไม่ถือเป็นคำแนะนำทางการแพทย์ โปรดปรึกษาแพทย์เพื่อขอคำแนะนำทางการแพทย์

免責聲明

本設備或軟件不會用作任何醫療用途(包括任何醫療狀況或疾病的檢測、診斷、監測、管理或治療)。 此設備或軟件提供的任何與健康相關的信息不應被視為醫療建議。 請諮詢醫生以獲取所需的任何醫療建議。

This site is registered on wpml.org as a development site.